Huisregels Lente Pret in het Park

Huisregels

Om de orde en veiligheid tijdens Pret in het Park festival te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement de huisregels van de Stichting Tent Activiteiten Montfoort (hierna STAM). De huisregels staan op de website www.pretinhetpark.nl en hangen tijdens het evenement bij de ingang en in de STAM tent.

1) Bij het betreden van het Pret in het Park terrein verklaart men kennis te hebben genomen van én akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.

2) Het betreden van het terrein in het Stadspark is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De Stichting Tent Activiteiten Montfoort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.

3) Alle bezoekers van Pret in het Park zijn verplicht zich aan de huisregels te houden. Men dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie op te volgen. De organisatie is duidelijk herkenbaar aan hun kleding en bestaat uit

  •  STAM-gasten (hele weekend)
  • Vrijwilligers Volleybal De Valk (zaterdag tot 19.00 uur)
  • Vrijwilligers KPJ (zaterdagavond vanaf 20.30 uur)
  • Vrijwilligers Scouting Montfoort  (zondag)
  •  Vrijwilligers Stichting VOM (zondag)
  • Vrijwilligers Rabobank UW (zondag)
  • Beveiliging

4) Zorg er voor dat u altijd een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. De organisatie kan er altijd naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het Pret in het Park terrein weigeren.

5) Tijdens Pret in het park zijn de wettelijke NIX 18 regels van kracht, De organsiatie zal ook actief toezien op de handhaving hiervan.

5a.  Bij Biertje, bandje , bitterbal op zaterdag avond ontvangt iedereen van 18 jaar en ouder een polsbandje. Alleen personen in het bezit van een polsbandje mogen in het bezit zijn van alcoholische dranken.

5b).  Tijdens familie pret in het park kan bij de bar gevraagd worden om een legitimatie.

5c) Op het Pret in het Park terrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank in het bezit hebben en/of drinken. Bij twijfel kunnen de medewerkers nogmaals om legitimatie vragen.

6) De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren. Wanneer jongeren onder de 18 jaar alcohol gebruiken, worden zij van het Pret in het Park terrein verwijderd. Een eventuele boete wordt in rekening gebracht bij de overtreder.

7) In de STAM tent mag niet gerookt worden. Een eventuele boete wordt in rekening gebracht bij de overtreder.

8) De organisatie kan bezoekers vragen mee te werken aan een fouillering. Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, kan u de toegang ontzegd worden en dient u ons terrein te verlaten

9) Op grond van uw agressieve gedrag, dronkenschap, grof taalgebruik of  op ons terrein en/of op de openbare weg kan de organisatie u de toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.

10) Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen.

11) Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drank te nuttigen

12) De medewerkers van Pret in het Park zijn 100% vrijwilliger. Indien er wachttijden ontstaan rekenen wij op uw begrip.

13) Tijdens Pret in het Park  worden video- en foto opnames gemaakt. Bij het betreden van het terrein gaat u hier stilzwijgend mee akkoord. Op verzoek van politie of justitie zullen deze beelden worden overhandigd.

14) Het is verboden op het Pret in het Park terrein of in de directe omgeving drugs, wapens en dergelijke bij u te hebben. Verboden spullen worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie.

15)  De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het  programma te doen.

Om de orde en veiligheid tijdens  Pret in het Park  te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement de huisregels van de Stichting Tent Activiteiten Montfoort (hierna STAM). De huisregels staan op de website www.pretinhetpark.nl en hangen tijdens het evenement bij de ingang en in de STAM tent.

Bouwbedrijf Ad Spruit
Carrosserie Bakker
stam
DM - Interactive
stam
DMB
Dynamic
Interbanket
Jasper de Jong
Kiremko
Peugeot
Profile
Rabobank
Schaik drankenhandel
Smullies
Vendrig
Zeildoek

Ik wil net als de bovenstaande sponsoren stam gast worden!

Meld je aan

Stichting Tent Activiteiten Montfoort - KVK: 54798582 - BTW:NL851444362B01 - Mail: stamtent@hotmail.com | Website door DM Interactive